300 mln na centra opiekuńczo-mieszkalne

4 maja rozpoczął się nabór wniosków do programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Projekt ma wesprzeć jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w tworzeniu i utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niepełnosprawnych.

Od uruchomienia programu resortowego „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w sierpniu 2019 r. do 2 maja br. przekazano środki na utworzenie 36 placówek oraz dofinansowanie do funkcjonowania na łączną kwotę blisko 92,5 mln zł.  Teraz na samorządy, które chcą wziąć udział w programie czeka 300 mln złotych.

– W latach 2021-2024 budżet programu będzie wynosił łącznie 300 mln zł – to 75 mln zł rocznie. Środki te pochodzić będą z Funduszu Solidarnościowego – informuje minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. – Centra mają tworzyć otoczenie możliwe zbliżone do warunków domowych, gdzie kluczowymi wartościami będą podmiotowość i włączenie społeczne uczestników, troska o ich dobrostan. Dla wielu z nich to szansa na samodzielne i niezależne życie – podkreśla.

Program będzie realizowany od dnia 4 maja 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

–  Usługi prowadzone w centrum powinny być różnorodne oraz dostosowane do potrzeb uczestników. Powinny być zapewnione specjalistyczne usługi opiekuńcze czy usługi asystenckie. Centrum ma także zapewniać uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, komfortu, odpoczynku, pielęgnowania relacji z innymi uczestnikami, rodziną i przyjaciółmi. To bardzo ważne – mówi minister Maląg.

Więcej informacji na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Śledź nasze social media:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *