Apel Poległych – Dzieci Serc ogłaszają kolejną edycję konkursu

Za oknami długo wyczekiwana wiosna, tymczasem w Stowarzyszeniu Dzieci Serc z Radziechów myśli się już o jesieni. – Jak co roku przygotowujemy się do XVII Zaduszek Narodowych w Radziechowach na Matysce, które, jeśli Bóg pozwoli, odbędą się 2 października – mówi Jadwiga Klimonda, szefowa Stowarzyszenia. W związku z tym wydarzeniem, również co roku, organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych, który również organizuje Stowarzyszenie Dzieci Serc, wspierane przez partnerów: Starostwo Powiatowe w Żywcu oraz PTG Sokół z Gminy Czernichów. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i patriotycznych postaw młodego pokolenia przez upowszechnianie wiedzy o historii Narodu Polskiego na przestrzeni dziejów oraz odnajdywanie ludzi, którzy w imię miłości oddali życie za innych, może mieszkali blisko nas, a obecnie pamięć o nich ulega zapomnieniu.

W tym roku będzie to już XV edycja konkursu, a jego temat dotyczy tym razem młodych: „Apel Poległych ku czci Dzieci i Młodocianych, skrzywdzonych lub zamordowanych przez okupantów niemieckich i rosyjskich”. To szczególny temat, biorąc pod uwagę, że konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, czyli rówieśników bohaterów tamtych czasów. Nieczęsto historia zajmuje się młodymi ludźmi, tym bardziej warto pochylić się nad tematem i upowszechnić informacje o tych, którym przyszło dorastać w czasach wojny czy w trudnym okresie powojennym.

Prace konkursowe można nadsyłać do 31 maja (decyduje data stempla pocztowego) do siedziby Dzieci Serc w Radziechowach, a regulamin i wszystkie potrzebne do głoszenia materiały można znaleźć na profilu facebookowym Stowarzyszenia. Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie nagrodzonych prac nastąpi 14 czerwca, a nagrody – ze względu na panująca pandemię – zostaną wysłane pocztą. Treść wyłonionego w konkursie „Apelu Poległych” – jak co roku – zostanie odczytana 2 października 2021 roku na Zaduszkach Narodowych przy Kurhanie Pamięci na górze Matysce. Wszystkie prace zostaną skatalogowane w Stowarzyszeniu, gdzie stworzą odrębną, archiwalną kolekcję, obok prac z poprzednich edycji Konkursu.

Obecnie trudno jest przewidzieć nawet, co czeka nas w przyszłym tygodniu, tym bardziej nie można mieć pewności co do imprez za kilka miesięcy, organizatorzy pozostają jednak dobrej myśli. Okres pandemii nie był łatwy dla nikogo, również dla Stowarzyszenia Dzieci Serc, które straciło część finansowania. Nie wpłynęło to jednak na aktywność Stowarzyszenia, które niezmiennie uczestniczy w wydarzeniach patriotycznych i religijnych. 11 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, pod Jubileuszowym Krzyżem na Matysce, pomimo chłodnej i wietrznej pogody, członkowie Stowarzyszenia polecali boskiej opiece wszystkich swoich darczyńców oraz tych, dzięki którym może ono działać na tak wielu płaszczyznach.

zdjęcia: Dzieci Serc

(sroka tfg)

Śledź nasze social media:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *