Niech spoczywa w pokoju

W imieniu redakcji czasopisma Eurobeskidy Aktywni Razem składam na ręce rodziny i bliskich Piotra Pawłowskiego wyrazy głębokiego współczucia. Śmierć tak wspaniałego człowieka-prezesa i założyciela Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja  to ogromna strata dla środowiska osób niepełnosprawnych. Odszedł człowiek, który co dzień przekraczał bariery oraz motywował innych swoją postawą i wytrwałością. Redaktor Naczelny Eurobeskidy Aktywni…

Zobacz więcej