Łodygowicka spartakiada osób niepełnosprawnych

W sobotę 2 czerwca o 8.30 w Łodygowicach rozpocznie się 11. Ogólnopolska Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Zapisy w biurze Stowarzyszenia. Liczba miejsc ograniczona.

Jak zapowiadają organizatorzy ze Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy, celem tej imprezy sportowej jest przede wszystkim propagowanie sportu jako formy rehabilitacji, a także dobrego sposobu integracji środowiska osób niepełnosprawnych oraz integracji osób niepełnosprawnych z otoczeniem osób pełnosprawnych. Ważne będzie też zapoznanie z ofertą sportowej działalności SI Eurobeskidy oraz sportowymi osiągnięciami zawodników niepełnosprawnych.

Program spartakiady:

 • 8.30 – 09.30 – zgłoszenia uczestników
 • 9.00 – 9.45 – śniadanie dla uczestników spartakiady
 • 9.50 – 10.00 – uroczyste otwarcie i rozpoczęcie spartakiady
 • 10.00 – 12.45 – przeprowadzenie konkurencji sportowych i rekreacyjnych
 • 12.45 – rozdanie nagród i zakończenie spartakiady
 • 13.00 – obiad dla uczestników spartakiady

Podczas spartakiady zostaną rozegrane następujące konkurencje sportowe:

  • pchnięcie kulą (kobiety 3kg, mężczyźni 5 kg)
  • rzut oszczepem (kobiety – 600 g, mężczyźni 800 g)
  • bieg na 60 m na wózkach,
  • bieg na 60 m,
  • skok w dal z miejsca – 3 skoki.

W zakresie konkurencji rekreacyjnych organizatorzy zaplanowali:

  • kręgle (3 rzuty)
  • rzut piłką lekarską (sposób dowolny; 3 rzuty; kobiety 2 kg, mężczyźni 3 kg)
  • rzut piłeczką palantową do celu (5 rzutów)

Uczestnicy zawodów mogą startować maksymalnie w dwóch wybranych przez siebie konkurencjach. Szczegółowe regulaminy i zasady poszczególnych konkurencji zostaną podane w dniu zawodów. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkurencjach rekreacyjnych i sportowych zawodnicy otrzymują puchary i nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkową koszulkę, napoje i gorący posiłek.

Do udziału w spartakiadzie mogą zgłaszać się wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności, narządu ruchu i wzroku. W chwili zgłoszenia uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia opinii lekarza o aktualnym stanie zdrowia i o dopuszczeniu do udziału w zawodach. Regulamin spartakiady jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa można uzyskać w Stowarzyszeniu Integracyjnym Eurobeskidy, ul. Królowej Jadwigi 6 w Łodygowicach, biuro@eurobeskidy.org.pl; www.eurobeskidy.org.pl.

Śledź nasze social media:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *