Prezes Stanisław Handerek: Kierujmy nasze serca do Betlejem…

Boże Narodzenie ukazuje jak bardzo Bogu zależy na człowieku „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał” (J 3,16). Przez Wcielenie spełniła się obietnica, Bóg stał się naprawdę Emmanuelem – „Bogiem z nami”, a człowiek dzięki temu stał się prawdziwym dzieckiem Bożym.

W duchu tej wiary, że Bóg jest z nami jako członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy przeżywamy święte, radosne godziny Świąt Bożego Narodzenia. Szliśmy ku nim drogami Adwentu – czasem rekolekcji, spowiedzi, roratnich nabożeństw, które kierowały nasze spojrzenie ku Maryi – Matce Boga i Matce naszego Narodu. Nie był to czas łatwy ze względu na liczne ograniczenia i restrykcje, które cały czas trwają z uwagi na trudną sytuację epidemiczną. Jednak cały Adwent przed naszymi oczyma wykreślał także perspektywę tego ostatecznego spotkania z Chrystusem, Królem Wieków. Spotkania na końcu czasu, w godzinie Jego powtórnego przyjścia w chwale.

Dziś wraz z Maryją, św. Józefem, pasterzami, a także wołem i osiołkiem, adorujemy żłóbek Dzieciątka, które Matka – bo uboga była- otuliła rąbkiem zdjętym z głowy. Wiemy, że betlejemska noc to nie zamknięta karta historii. To rzeczywistość która trwa w zbawczym porządku, także tu i teraz. Chrystus, który narodził się w Betlejem, żyje w swoim Kościele. Przychodzi do nas w tajemnicy Eucharystii, która stanowi centrum życia Kościoła. Ofiaruje nam swoje Ciało i swoją Krew, na umocnienie, na godne życie, na zapowiedź wieczności, ku której idziemy.

Nasze serca kierujemy do Betlejem czyli do Domu Chleba. „Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10, 16-17).

Na ten wyjątkowy czas chcemy złożyć wszystkim członkom, sympatykom, kibicom Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy z serca płynące życzenia:

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu zdrowia, które jest fundamentem bieżącego działania i egzystencji, otwartości serca, która dostrzega drugiego człowieka, wrażliwości samarytanina, który pomaga w potrzebie oraz pokoju, który jest podstawą do prawidłowego funkcjonowania naszego społeczeństwa.
Niech Nowy Rok 2021 będzie czasem realizacji ambitnych planów i postanowień zarówno w życiu rodzinnym jak i zawodowym.
Nie lękajcie się jak mawiał nasz umiłowany rodak Jan Paweł II – otwórzcie drzwi nowonarodzonemu Jezusowi, który opromieni Wasze serca blaskiem Wiary, Nadziei i Miłości.

Tego z serca życzy
Prezes Stanisław Handerek 

Śledź nasze social media:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *