Wózkowicze na start

W Radziechowach u stóp Matyski w sobotę 9 czerwca odbędą się XV Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych oraz Osób z Dysfunkcją Narządu Ruchu. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie „Dzieci Serc”.

Celem organizowanych od 15 lat wyścigów jest podniesienie sprawności fizycznej osób z dysfunkcją narządu ruchu, tak by ułatwić im poruszanie się w codziennym życiu. – Ważna jest też satysfakcja ze zdrowej rywalizacji i integracja osób uczestniczących w zawodach – podkreślają organizatorzy.

Odbędą się:

– bieg główny na dystansie 500 m;

– Bieg Radości – 30 m – na Matysce dla pozostałych dysfunkcji z wyłączeniem dysfunkcji ruchu,

– wyścig wózków w kategoriach wiekowych, w zależności od stopnia sprawności kończyn górnych na dwóch odcinkach: 15 m i 20 m,(kobiety i mężczyźni),

– wyścig osób o kulach w kategoriach wiekowych 20 m (kobiety i mężczyźni),

– wyścig osób z zaburzonym narządem równowagi i z trudnościami w poruszaniu się w kategoriach wiekowych, na odcinku 20 m (kobiety i mężczyźni).

Warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenie należy przesłać na adres organizatora (drogą pocztową, elektroniczną lub telefonicznie).

2. Prawo do udziału w zawodach mają wszystkie osoby niepełnosprawne bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.

3. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność prawnych opiekunów.

4. Każdy uczestnik zgłoszony do udziału w wyścigach otrzyma numer startowy

5. Nie pobieramy opłaty startowej.

6. Na zwycięzców czekają medale, puchary i nagrody rzeczowe. Uwaga: nikt z uczestników zawodów nie wróci bez nagrody!

7. Obowiązuje strój sportowy.

8. Dojazd we własnym zakresie.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje: Stowarzyszenie Dzieci Serc, 34-381 Radziechowy; Ul. Abramska 2, tel. 501 355 794; www.dzieciserc.pl dzieciserc@o2.pl.

Program zawodów:

8:30 – zapisy zawodników do poszczególnych konkurencji w zależności od wieku i dysfunkcji narządu ruchu,

9:25 – uroczysty przemarsz zawodników i powitanie przybyłych gości,

9:35 – rozpoczęcie zawodów,

12:15 – ogłoszenie wyników, wręczenie medali i nagród

12:30 – wspólny posiłek i zabawa.

Śledź nasze social media:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *