Eliminowanie barier i „dostępna przestrzeń publiczna”

PFRON ogłosił zmiany procedur w programie „Dostępna przestrzeń publiczna”. Nowe zasady dotyczą m.in. terminu rozpoczęcia realizacji projektów, na które można pozyskać wsparcie.

Zgodnie z uchwałą zarządu PFRON wprowadzono zmiany  porządkujące w dokumentach realizacyjnych programu ,,Dostępna Przestrzeń Publiczna” oraz w ogłoszeniu o pierwszym naborze. Chodzi m.in. o zmiany dotyczące terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Według nowych zasad projekt kwalifikujący się do objęcia wsparciem można rozpocząć od dnia ogłoszenia naboru. 

Dzięki dodatkowym środkom z PFRON, wszystkie pozytywnie rozpatrzone wnioski w programie „Dostępna przestrzeń publiczna” zostaną sfinansowane

 wiceminister rodziny Paweł Wdówik

W przypadku pierwszego dofinansowanie można pozyskać na projekty, których realizacja rozpoczęła się od dnia 1 maja 2023 r., jednak nie później niż w pierwszym kwartale 2024 r. Uchwała zarządu PFRON porządkuje też kryteria oceny formalnej i merytorycznej oraz zapisy w umowie dotyczące podmiotów realizujących zadanie i związanych z tym kwestii finansowych.

Program „Dostępna przestrzeń publiczna”, umożliwia m.in. gminom, miastom, powiatom lub jednostkom organizacyjne samorządów będą mogły ubiegać się o środki na zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej. W programie przewidziano również możliwość ubiegania się o dofinansowanie na tworzenie dostępnych lub poprawę dostępności istniejących placów zabaw. Maksymalne dofinansowanie przewidziano na poziomie do 80 proc. wartości zadania.

Program realizowany będzie w latach 2023 – 2027.

PAP

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dostępność cyfrowa

Dostosuj preferencje użytkowania:

Wesprzyj nas

Jakiś tekst wsparcie....