Słowo wstępne

Jesteśmy zespołem osób skupionych wokół inicjatyw integracyjnych organizowanych od ponad 20 lat przez Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest przełamywanie barier międzyludzkich, integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, propagowanie sportu i aktywnego wypoczynku jako formy rehabilitacji i zdrowego trybu życia.

W wydarzeniach sportowych organizowanych przez Eurobeskidy uczestniczą zawodnicy z całej Polski i z zagranicy, a organizowane systematycznie imprezy odbywają się w różnych miejscowościach regionu.

Dlatego też w chcemy na naszych łamach stworzyć płaszczyznę integracji dla środowisk osób niepełnosprawnych z całego Podbeskidzia. Będziemy w tym serwisie internetowym pokazywać najciekawsze inicjatywy sportowe, dzielić się własnymi pomysłami i przede wszystkim zachęcać do aktywnego współdziałania. Bo jesteśmy szczerze przekonani, że każdy może być aktywny!

Sport jest tą dziedziną, gdzie nawet przy mocno zróżnicowanej sprawności można się spotkać razem. Eurobeskidzkie Spartakiady Rodzinne najlepiej tego dowiodły. Sami przekonaliśmy się w ciągu naszego pierwszego dwudziestolecia pracy, że sport jest dla osób dotkniętych niepełnosprawnością nie tylko szansą na poprawę formy fizycznej i skuteczną rehabilitację, ale w wielu przypadkach może odmienić całe życie, zachęcić do opuszczenia czterech ścian i do udziału w normalnym życiu. Osoby niepełnosprawne najczęściej się tego obawiają.

Do przełamania tej bariery potrzebny jest kontakt z ludźmi. To, jak ważny jest w tym wychodzeniu do ludzi udział wolontariuszy, też będziemy pokazywać w naszych materiałach. Mamy nadzieję, że świadectwa naszych wolontariuszy i osób wspierających stowarzyszenie zachęcą innych.

Sport w integracji i rehabilitacji to pierwszy i ważny krok, ale nie chcemy ograniczać się do fizycznej aktywności. Znajdzie się też miejsce dla spraw ducha, patriotycznych wzruszeń czy zachwytu dla piękna otaczających na Beskidów.

O tym wszystkim chcemy informować w serwisie oraz następnych wydaniach naszego pisma „Eurobeskidy. Aktywni razem”.

Zapraszamy do lektury i dzielenia się waszymi spostrzeżeniami oraz informacjami na temat odbywających się w regionie inicjatyw sportowych i integracyjnych!


Na zdjęciu: Zespół redakcyjny „Eurobeskidy. Aktywni razem” podczas dyskusji nad pierwszymi przygotowywanymi materiałami.

Dostępność cyfrowa

Dostosuj preferencje użytkowania:

Wesprzyj nas

Jakiś tekst wsparcie....